محصول به سبد خرید اضافه شد
0

دکتر سیروس نصرالله زاده

دسته‌بندی: شورای علمی
تاریخ: 18 آذر 1400
بازدید: 418

دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني

سیروس نصراله زاده متولد سال 1347 ، دانشیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی ، معاون پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی و نویسنده می باشد. وی دارای مدرک کارشناسی تاریخ از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۷۲ ، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۷۶ و دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ می باشد.

آثار

تالیف

نام ‌تبارشناسی ساسانی، از آغاز تا هرمز دوم، پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۴

کتیبه‌های پهلوی کازرون، نشر کازرونیه، ۱۳۸۵

راهنمای ادبیات کتیبه ایرانی وانیرانی، با همکاری حمید رضایی صدر، پژوهشگده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون: ۱۳۸۶

ترجمه

چهار سپاهبد ساسانی بر اساس شواهد مهرشناسی، نوشته: ریکا گیزلن، پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، ۱۳۸۴

ویراستاری

گل‌مهرهای ساسانی تخت سلیمان، نوشته: رابرت گوبل، ترجمه: فرامرز نجد سمیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، ۱۳۸۵

گردآوری

یشت فرزانگی، جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمی، به همراه عسگر بهرامی، انتشارات هرمس، ۱۳۸۴

مقالات

تالیف

شاهپور بابکان، نسب‌شناسی و حکومت»، فصل‌نامه‌ی مطالعات تاریخی، ضمیمه‌ی مجله‌ی مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴

ساسان خودای و ساسان ایزد»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۶، بهار۱۳۸۳

مستندسازی و قرائت مهرهای ساسانی موزه آذربایجان شرقی- تبریز»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمه‌ شماره‌ی۶، ویژه‌ی زبان و کتیبه،۱۳۸۳

کتیبه پهلوی سنگ مزار دهکده حسین‌آباد کازرون»، اثر، ش۳۳- ۳۴، ۱۳۸۱

«گزارشی از دخمه ساسانی و کتیبه‌ آن در شوشتر»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۸، بهار۱۳۸۳

«کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۱»، نامه‌ پارسی، سال۶، ش۳، شماره پیاپی۲۲، ۱۳۸۰

«کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۲»، نامه‌ پارسی، سال۶، ش۶، ۱۳۸۰

«کتیبه‌ی نویافته پهلوی»، نامه‌ی پارسی، سال۶، ش۴، شماره پیاپی۲۳، ۱۳۸۰

«مزارنوشته نویافته به پهلوی ساسانی از چشمه‌ناز سمیرم» با محسن جاوری، نامه‌ ایران باستان، ش۴، سال دوم، شماره دوم، ۱۳۸۱

«کتیبه سنگ مزار تل اسپید»، در: سروش پیر مغان، یادنامه جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور، ۱۳۸۱

«ستایش اهورانی‌ها، همسران اهوره‌مزدا و رمز قابلیت آب»، در: زن و فرهنگ، مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد مارگارت مید، به کوشش محمد میرشکرایی و علیرضا حسن‌زاده، ۱۳۸۲

«کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۳»، نامه‌ پارسی، سال۷، ش۱، ۱۳۸۱

«گزارشی از دخمه ساسانی و کتیبه آن در شوشتر»، با مهدی رهبر، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره ۸، پاییز ۱۳۸۳، صص. ۹۱-۹۲

«خاموشی کتیبه‌ای دیگر: کتیبه پهلوی ساسانی مشکین‌شهر»، نامه پژوهشگاه، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۱،(چاپ ۱۳۸۵) صص.۲۰-۲۵

«زنان درباری در کتیبه کعبه زردشت»، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ۱۳۸۷

«شخصیت تنسر در دوره ساسانیان آغازین»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، تاریخی مشهد، شماره ۱۶، تابستان۱۳۸۶(چاپ ۱۳۸۸)، صص. ۱۴۳-۱۵۶

«کتیبه ابنون»، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، طهوری، ۱۳۸۷

«بررسی ساختاری نام‌تبارشناسی و مقامات و مناصب در کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت و کتیبه نرسی در پایکلی»، فصلنامه پازند سال ششم ش. ۲۰-۲۱ ۱۳۸۹ صص.۱۲۷-۱۳۸

«مواجهه ایران و روم بر اساس کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت»، مجله زبان‌پژوهی، دانشگاه الزهرا (زیر چاپ)

«بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (زیر چاپ)

«استودان صخره ای دره کالک شوران شوشتر و کتیبه پهلوی آن»، با مهرداد حاتمی (زیر چاپ)

«نگاهی دیگر به کتیبه‌ی فارسی باستان خارک»، پژوهشنامه خلیج فارس، دفتر سوم، به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریز‌نیا، خانه کتاب، ۱۳۹۰، صص. ۱۱۷- ۱۲۸

کتیبه سنگ‌مزاری دیگر از کازرون، کتیبه بخنگ ( کازرون ۱۵)، زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( زیر چاپ)

اهمیت کتیبه‌شناسی به مثابه سندشناسی، نونمه مود مطالعه: کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت، اسناد بهارستان، سال اول، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰،‌صص.۳۰۷-۳۱۴

ترجمه

«بی بی شهربانو، آب ناهید»، در: یاد بهار، یادنامه دکتر مهرداد بهار، ۱۳۷۶

«نام‌های خاص ساسانی بر کتیبه‌های پارسی میانه»، نوشته: پرادز اکتار شروو، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، س۳، ش۲، ۱۳۷۸

«کارکردهای اجتماعی میثره ایرانی باستان»، نوشته: ولفگانگ لنتس، در: مهر در ایران و هند باستان، مجموعه مقالات، ۱۳۸۴

«ادبیات کتیبه ای ایرانی»، فیلیپ هویسه، در کتاب ادبیات ایران باستان، زیر نظر دکتر ژاله آموزگار (زیر چاپ)

طرح‌ها و پروژه‌ها

نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب‌گیری از کتیبه‌های ایرانی میانه ساسانی در فارس و کرمانشاه (۴۵ کتیبه) با همکاری دانشگاه هاروارد به نمایندگی دکتر محمدرحیم شایگان، ۱۳۸۳

قالب‌گیری از کتیبه‌های عیلامی ایذه

قالب‌گیری از کتیبه‌های آنوبانی‌نی و گودرز در سر پل ذهاب کرمانشاه

ارائه‌ی مقالات در همایش‌ها و کنفرانس‌ها

نخستین همایش بنیاد ایران‌شناسی، ۲۷- ۳۰ خرداد ۱۳۸۱، با عنوان: معرفی دو کتیبه نویافته و منحصر بفرد به خط پهلوی ساسانی در سمیرم و قرائت یک نام خاص ساسانی بر روی یک مهر ساسانی

دومین همایش روابط ایران و هند در الله‌آباد هند، با عنوان: روابط ایران و هند در دو دوره تاریخی ، مشترک با آزیتا افراشی، ۱۳۸۴

نخستین همایش ملی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون ۱۳۸۶با عنوان «بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان.»

بررسی و نقد کتاب، گزارش علمی و یادبود

سرحدات شرقی روم و جنگ‌های پارسی، فصلنامه نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۸، ۱۳۸۳

سکه مسی عرب- ساسانی، نگارش: ریکا گیزلن، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۳، ۱۳۸۱

پژوهش‌های فرهنگ و زبان ایرانی باستان:۱) داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر، کتایون مزداپور ۲) بازمانده‌های زندگی مانی ۳) جشن‌نامه دیوید نیل مکنزی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۳۳، تیر ۱۳۷۹

گاهان و طریقه مشرقی در تفسیر آن، دکتر بابک عالیخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۵۰، آذر ۱۳۸۰

۱) باستان‌شناسی غرب ایران، فرانک هول، ۲) سپیده دم امپراتوری هخامنشی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۰، ۱۳۸۱

راهی تازه در فهم گذشته، تفسیر تازه‌ای از متون گاهانی، کتاب ماه هنر، ش۵۱- ۵۲، ۱۳۸۱

گفتگو

یشت فرزانگی، گفتگو با دکتر محسن ابوالقاسمی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س۹، ش۱، ۱۳۸۴

گفتگو با تورج دریایی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۳، دی ۱۳۸۱

کوه خواجه، مهمترین پرستشگاه زردشتیان سیستان در گفتگو با سرور غنیمتی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۶- ۶۷، ۱۳۸۲

تمدن شهر سوخته در گفتگو با سیدمنصور سیدسجادی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۸۵، دی ۱۳۸۳

پیشینه آموزشی

مدرس در دانشگاه آزاد مرودشت (کارشناسی باستان‌شناسی)

دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد (ربان‌شناسی همگانی)

بنیاد ایرانشناسی، کارشناسی ارشد (رشته ایرانشناسی)

دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد (گرایش ایران باستان)

دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد (زبانشناسی همگانی)

تدریس

تاریخچه زبان های ایرانی، فرهنگ و تمدن ایران باستان، شناخت خطوط ایران باستان، ادیان ایران باستان، تاریخ ایران باستان بر اساس روایات ملی

پیشینه اجرایی

مدیر گروه زبانهای باستانی و متون کهن پژوهشکده ربان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

عضو کمیته تدوین شناسنامه میراث معنوی

عضو کمیته تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس

جوائز و نشان‌ها

پژوهشگر برتر در استان تهران ۱۳۸۷

پژوهشگر نمونه سازمان میراث فرهنگی ۱۳۸۵

abadadmin

دیدگاه‌ها

رفتن به بالای صفحه

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید محمدحسین علی اکبری، خیابان شهید محمدعلی نقدی، پلاک 23، طبقه 2، واحد 3

تمام حقوق این سایت برای انتشارات آبادبوم محفوظ است 1402.