محصول به سبد خرید اضافه شد
0

دکتر حمیدرضا دالوند

دسته‌بندی: شورای علمی
تاریخ: 18 آذر 1400
بازدید: 523

دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني

دکتر حمیدرضا دالوند (متولد 1349ش‌ در خرم‌آباد )، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مصحح آثار ارزشمندی همچون «سفرنامه لرستان و خوزستان» نوشته حسنعلی خان افشار.

زمینه‌های پژوهشی

 • ایرانشناسی ـ غرب وجنوب غربی ایران، سنت زرتشتی (تاریخ، فرهنگ و زبان)

مدارک تحصیلی

 • کارشناس تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۶۷ – ۱۳۷۰
 • کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی
 • کارشناسی ارشد فرهنگ وزبان های ایران باستان، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی۳۷۱ – ۱۳۷۴
 • دکتری فرهنگ وزبان های ایران باستان، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی  ۱۳۸۷ – ۱۳۹۰

فهرست کارهای علمی اجرایی

 • پژوهشگر فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۱۳۷۶- ۱۳۷۷.
 • پژوهشگر مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۵-۱۳۷۹.
 • پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۷۸- ۱۳۸۵.
 • کارشناس وزارت کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۶.
 • عضو شورای تحول اداری وزارتخانه۱۳۸۲
 • پژوهشگر پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
 • پژوهشگر و عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ـ معاونت پژوهشی و پژوهشکده زبان شناسی (۱۳۸۹-۱۳۹۳)
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ پژوهشکده زبانشناسی (۱۳۹۲- )
 • مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۹۳ ـ آذر ۹۵

کتاب‌هافهرست کارهای پژوهشی طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۹۵فهرست کارهای پژوهشی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۵

 • تدوین و اماده سازی کتاب دستنویس اوستایی کتابخانه ملی ملک، چاپ در پژوهشگاه علوم انسانی۱۳۹۳.
 • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۱۱)”، فصلنامه فرهنگ مردم،۴۳و۴۴،پاییز و زمستان ۱۳۹۱.
 • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۱۲)”، فصلنامه فرهنگ مردم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲. زیر چاپ
 • بررسی متون فارسی زرتشتی ، رساله دکتری مرداد۱۳۹۱
 • مناجات نامه های زرتشتی، فروهر، بهار۹۲
 • متون فقهی و آیینی زرتشتی، ۳ مقاله ، فروهر، شماره های بهار تا پاییز۹۲.
 • میراث فرقه آذر کیوان، جشن نامه دکتر زهره زرشناس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۲
 • دستنویس های نو یافته زرتشتی در کتابخانه ملی، پازند، ش۳۳و۳۴، بهار ۹۲.
 • روایت ایتهوتر، زبان شناخت، دوره ۵، شماره ۹، تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۸۱-۱۰۱
 • علمای اسلام یک متن و چند روایت، کهن ادب پارسی ، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳.
 • متون تاریخی زرتشتیان به فارسی نو، مزدک نامه،ش۶،بکوشش پروین استخری و جمشید کیانفر، تهران ۱۳۹۳.
 • روایات فارسی زرتشتی، جشن نامه دکتر راشد محصل، زیر چاپ.
 • اجرای طرح پژوهشی بررسی متون فارسی زرتشتی بر اساس دستنویس های کتابخانه های هند ، ایران و اروپا، کار موظف۹۲۳ – ۹۳. (حاصل کار دوجلد کتاب آماده چاپ).
 • اجرای طرح پژوهشی بررسی روایت فرنبغ سروش و ۳۰ پرسش پیوست ان، کار موظف۹۳ – ۹۵.
 • تاریخ اینجو، تاریخ جامع ایران، ج۱۴، مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی۱۳۹۴
 • تاریخ چوپانیان(باهمکاری حمید کرمی پور)، تاریخ جامع ایران، ج۱۴، مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی۱۳۹۴
 • متن هایی درباره نجوم، تنجیم و تقویم در سنت زرتشتی، همایون نامه ج۲،تهران: نگارستان اندیشه۱۳۹۵.
 • جشن تکریم آدمی(جستاری در ریشه شناسی نوروز)، نوروز دو فصلنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی ش۱، فروردین۱۳۹۵.

مقالات دایره المعارفی ۱۳۸۶-۱۳۹۴

 • دلفان، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • دالوند، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • حسنوند، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • چهار اویماق، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • خلج، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سگوند، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • شیراوند، دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • حمام جنیان، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • فروغی، محمدعلی؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • سوروگین، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • هانری ماسه، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • لوریمر، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • بنگاه مردم شناسی ایران، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • اداره فرهنگ عامه، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • سازمان فولکلور ایران، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • مرکز مردم شناسی ایران، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • موزه مردم شناسی، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • مجله مردم شناسی، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • هانیبال، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • فصلنامه فرهنگ مردم، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • زاکاتالی، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • میربابایی، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • هاز، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • هنر ومردم، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • خلیقی ، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • آموزش وپرورش(ویژه نامه مردم شناسی) ، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • انجمن زبانشناسی و فولکلور ایران، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • پاپوف، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • کریستن سن، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • شرح زندگانی من، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • ماتیکان هزار دادستان، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • ماتیکان یوشت فریان، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • سازمان میراث فرهنگی، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • تحقیق ماللهند، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • صد در نثر، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • صد در بندهش، دایره المعارف بزرگ اسلامی- دانشنامه فرهنگ مردم ایران
 • انقلاب اسلامی در لرستان، تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی۱۳۸۵،۲جلد
 • تاریخ لرستان در روزگار قاجار، نوشته محمدرضا والیزاده معجزی، تصحیح حمیدرضا دالوند، تهران حروفیه ۱۳۸۰.
 • دیوان شایق لرستانی، تصحیح وپژوهش حمیدرضا دالوند، خرم آباد: افلاک۱۳۸۳.
 • سفرنامه لرستان وخوزستان حسنعلی خان افشار ،تصحیح وپژوهش، حمیدرضا دالوند،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی۱۳۸۲.
 • ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری (گوشه ای از تاریخ پهلوی اول)،خاطرات علی صالح بختیاری،تدوین وپژوهش حمیدرضا دالوند، تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی ۱۳۷۹.
 • دژشاپور خواست یا قلعه فلک الافلاک (تاریخ ومعماری)، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۱۳۸۸.
 • دستنویس اوستایی کتابخانه ملی ملک، پژوهشگاه علوم انسانی و مصالعات فرهنگی ۱۳۹۳.
  • “گذری برادبیات لری”، چیستا، سال ۱۳، ش۴ و ۵، دی و بهمن ۱۳۷۴، صص ۳۹۸-۴۱۷.
  • همکاری در باز خوانی و فهرست نویسی اسناد نخست وزیری سابق ۱۳۷۴-۱۳۷۶.
  • فرگرد نوزده وندیداد اوستا، ترجمه و گزارش، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۷۴ (پایان نامه کارشناسی ارشد).
  • اخذ مدرک کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • اجرای طرح رده بندی و ساماندهی ۱۵هزار سند از اسناد مرکز فرهنگ مردم صدا و سیما ۷۵-۷۷.
  • “شهرزادهای سده اخیر ایران…”، جهانگردان، ش۲و۳، اردی بهشت و خرداد ۱۳۷۶.
  • “بازمان های زرتشتیگری در متل های لری”، نوشته آر. سی. زینر، ترجمه حمیدرضا دالوند، یادبهار، تهران: آگه ۱۳۷۶، صص۱۱۳-۱۴۵.
  • “مهمان و مسافر در باورهای مردم لرستان”، جهانگردان، ش۴ و ۵، تیر و مرداد ۱۳۷۶، صص۶۰-۶۱.
  • روزشمار زندگی نخست وزیران ایران از مصدق تا بختیار، تهران اداره کل آرشیو اسناد و موزه نهاد ریاست جمهوری ۱۳۷۶. (نشر داخلی)
  • اجرای طرح مستندسازی و گردآوری اسناد و مدارک ارگ بم و نگارش تاریخ آن، سازمان میراث فرهنگی ۱۳۷۶-۱۳۷۷.
  • “آیین هایی از جشن نوروز “، جهانگردان ش ۷، فروردین ۱۳۷۷
  • “دیه پنجاه تمنا که پولی نی….ولی”، جهانگردان، ش۸، خرداد ۱۳۷۷، صص ۶۱-۶۳.
  • “سرزمین شگفت”، ترجمه بخشی از سفرنامه داگلاس باهمکاری شیرین وطن دوست، لرستان پژوهی، سال ۱، ش۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۷۷، صص ۱۸۳-۱۸۹.
  • “شایق لرستانی وناسخ خرم آبادی”، لرستان پژوهی، سال ۱، ش۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۷۷، صص ۳۱۲-۳۱۷.
  • “سفر با سفر نامه ها”، جهانگردان، ش۱۰، مهر ۱۳۷۷، صص ۳۸-۳۹.
  • “شاردن وجشن شاطرباشی”، جهانگردان، ش۹، تیر ۱۳۷۷، صص ۶۴-۶۵.
  • “چهار سند تاریخی در باره دالوندها”، کتاب لرستان (۱)، تهران: حروفیه ۱۳۷۸، صص ۷۹-۸۴.
  • اجرای طرح تدوین خاطرات و کتاب ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  • “خرم آباد شناسی”، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۴۰، بهمن ۱۳۷۹، صص ۴۰-۴۲.
  • چاپ کتاب: ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری (گوشه ای از تاریخ پهلوی اول)، خاطرات علی صالح بختیاری، تدوین و پژوهش حمیدرضا دالوند، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۳۷۹.
  • استخدام در وزارت کار و امور اجتماعی.
  • چاپ کتاب: تاریخ لرستان در روزگار قاجار، نوشته محمدرضا والیزاده معجزی، تصحیح حمیدرضا دالوند، تهران حروفیه ۱۳۸۰.
  • اجرای طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی در لرستان با مرکزاسناد انقلاب اسلامی.
  • استخدام رسمی در وزارت کار و امور اجتماعی
  • همترازی با اعضای هیات علمی در وزارت کار و امور اجتماعی با مربی پایه ۱.
  • “تاریخنگاران لرستان و مقوله هویت”، فصلنامه مطالعات ملی، س۴، ش۱۴، زمستان ۱۳۸۱.
  • “تاریخ و صاف و دو الگوی پیشنهادی برای چاپ آن”، آیینه میراث، دوره جدید، سال اول، ش۴، زمستان ۱۳۸۲، صص ۵۵-۶۹.
  • “زبده التواریخ ابوالقاسم کاشانی و دستنویس تفلیس”، آیینه میراث، دوره جدید، سال اول، ش۲، تابستان ۱۳۸۲،
  • چاپ کتاب: سفرنامه لرستان و خوزستان حسنعلی خان افشار، تصحیح و پژوهش ،حمیدرضا دالوند،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۲.
  • عضو شورای تحول اداری وزارتخانه ۱۳۸۲.
  • “تاریخ لرستان روزگار پهلوی”، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۷۹، اردیبهشت ۱۳۸۳، صص ۶۸-۷۱.
  • “مقصود جهان در آثار و عجایب لرستان”، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش ۸۸-۸۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۳، صص ۸۴-۸۹.
  • “همانندی های قصه گویی شهرزاد و داستانسرایی نظامی”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۱۱ و۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صص ۳۵-۴۱.
  • چاپ کتاب: دیوان شایق لرستانی، تصحیح و پژوهش حمیدرضا دالوند،خرم آباد: افلاک۱۳۸۳.
  • شرکت در دومین همایش ملی ایران شناسی با چاپ دو مقاله در مجموعه مقالات همایش و اجرای سخنرانی.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم تلاش های نا آگاهانه(۱)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۱۴و ۱۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۴، صص۵-۲۹.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۲)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۱۶، زمستان۱۳۸۴ ، صص ۱۶۱-۱۷۳.
  • “شاهنامه لکی و لرستان در گذر زمان و تاریخ”، کتاب هفته، ش۶۴۰، شنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۴، صص ۲۰-۲۱.
  • اجرای طرح مستند سازی و گرد آوری اسناد ومدارک قلعه فلک الافلاک و نگارش تاریخ آن، سازمان میراث فرهنگی ۱۳۸۴-۱۳۸۵.
  • اجرای طرح بررسی قطعنامه های انقلاب اسلامی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۳)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۱۷، بهار ۱۳۸۵، صص ۱۷۸-۱۹۲.
  • “حمام جنیان، بهره گیری روشنفکر روزگار مشروطه از فرهنگ مردم برای چالش با فرهنگ مردم”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۱۸، تابستان ۱۳۸۵، صص ۱۶۳-۱۶۹.
  • چاپ کتاب: انقلاب اسلامی در لرستان، نوشته حمیدرضا دالوند، تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی۱۳۸۵.،۲جلد،(اثر برگزیده بخش تاریخ آثار به نگارش در آمده در پنج سال گذشته درباره امام وانقلاب اسلامی از سوی پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی).
  • برنده مقام اول از جشنواره آثار برگزیده پژوهشگاه مرکز نشر آثار امار(ره) در باره شخصیت امام و انقلاب اسلامی، سال ۱۳۸۵، بخاطر کتاب انقلاب اسلامی در لرستان.
  • برنده آثار برگزیده مرکز اسناد انقلاب اسلامی سال ۱۳۸۵ بخاطر کتاب انقلاب اسلامی در لرستان.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۴)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ش۲۱-۲۲، بهار و تابستان۱۳۸۶، صص ۱۷۸-۱۹۲.
  • بخش های “چوپانیان ” و “اینجو” تاریخ ایران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیر چاپ.
  • مسئولیت تدوین تاریخ پژوهشهای مردم شناسی در پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی که تاکنون ۱۱ مقاله آن منتشر شده است.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۵)”، فصلنامه فرهنگ مردم،، بهار۱۳۸۷، صص۱۷۸-.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۶)”، فصلنامه فرهنگ مردم،۲۶، تابستان۱۳۸۷،
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۷)”، فصلنامه فرهنگ مردم،۲۷-۲۸، پاییز و زمستان۱۳۸۷.
  • قبولی در آزمون دکتری پژوهشگاه علوم انسانی
  • ارزش هنری ورزش باستانی”، کتاب ماه هنر، آذر ۱۳۸۷.
  • دستنویس روایت داراب هرمزدیار، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فصلنامه پیام بهارستان، تابستان ۱۳۸۸.
  • چاپ کتاب: دژ شاپور خواست یا قلعه فلک الافلاک (تاریخ ومعماری)، تهران: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ۱۳۸۸.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۸)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ۲۹-۳۰، زمستان۱۳۸۸،
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۹)”، فصلنامه فرهنگ مردم،۳۱،بهار۱۳۸۹.
  • عید مردگان ، بازمان های فروردیگان(گاهنبار ششم و همسپدمدم) در میان مردم، پازند، سال ۶، ش ۲۱و۲۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹،صص۷-۳۳.
  • تنها اثر برگزیده بخش تار یخ انقلاب نخستین جشنواره مسکویه رازی از سوی انجمن تاریخ سال ۱۳۸۹ بخاطر کتاب انقلاب اسلامی در لرستان.
  • انتقال به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و فعالیت در بخش طرحنامه های معاونت پژوهشی.
  • “تاریخ پژوهش های فرهنگ مردم(۱۰)”، فصلنامه فرهنگ مردم، ۳۱ش ۳۸-۳۷، بهارو تابستان ۹۰.
  • وندیداد ساده(دستنویس اوستایی کتابخانه ملی ملک)،دوفصلنامه علمی وپژوهشی زبانشناخت، ۴، س۲ ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰.
  •  تدوین و اماده سازی کتاب دستنویس اوستایی کتابخانه ملی ملک، زیر چاپ در پژوهشگاه علوم انسانی(ظاهرا بخاطر کمبود کاغذ و هزینه های چاپ انتشار آن متوقف شده است).

abadadmin

دیدگاه‌ها

رفتن به بالای صفحه

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید محمدحسین علی اکبری، خیابان شهید محمدعلی نقدی، پلاک 23، طبقه 2، واحد 3

تمام حقوق این سایت برای انتشارات آبادبوم محفوظ است 1402.