تنها با خریدن، خواندن و تبادل کتاب می توان از درختانی که جانشان و نویسندگانی که عمرشان را برای خلق یک کتاب فدا کردند، سپاسگزاری کرد

اعضاي شوراي علمي

عبدالرسول خيرانديش
دكتراي تاريخ
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز
سيروس نصرالله زاده
دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني
حميدرضا دالوند
دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني
نصرالله صالحي
دكتراي تاريخ
عضو هيئت علمي دانشگاه جامع فرهنگيان
مجتبي خليفه
دكتراي تاريخ
عضو هيئت علمي بنياد دانشنامه جهان اسلام
خسرو كيان راد
دكتراي تاريخ
نويسنده، شاعر و پژوهشگر آزاد

جستجو ي كتاب

سبد خريد

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

ورود اعضا و عضويت


ثبت نام